Ubezpieczenie PZU Doradca 

PZU zapewnia kompleksową ochronę również Twojej firmy, również w wariancie Od Wszystkich Ryzyk - All Risks. 

w PZU Doradca ubezpieczysz:

 • Mienie - budynek, budowle,
 • Maszyny i urzadzenia,
 • Środki obrotowe,
 • Mienie osobiste pracowników,
 • Nakłady adaptacyjne,
 • Nieskocenne składniki majątku.
 • Oszklenia (szyby, tablice reklamowe, witryny sklepowe),
 • Elektronikę,
 • Cargo,

Ale również Odpowiedzialność Cywilną (OC) przedsiębiorcy z wielona klauzulami:

 • OC pracodawcy,
 • OC za produkt,
 • OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych,
 • OC najemcy itp.

Ubezpieczenie PZU dom to kompleksowe ubezpieczenie Twojej nieruchomości od wszelkich zdarzeń, najlepszy produkt tego typu na rynku za naprawdę niewielkie pieniądze.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia mieszkania w PZU:
 • W cenie ubezpieczenia PZU Pomoc w domu usługi assistance, np. pomoc elektryka, gazownika czy hydraulika
 • W razie przepięcia, włamania, dewastacji wypłata do pełnej Sumy Ubezpieczenia - brak dodatkowych limitów,
 • Ochrona od skutków powodzi bez dodatkowych opłat
 • Koszty poszukiwania przyczyny w cenie,
 • Ochrona przedmiotów, które znajdują się w otoczeniu domu, np. ogrodzenie, altana, ławka w ogrodzie,
 • Ochrona również w razie rabunku poza miejscem ubezpieczenia.
[forms ID=12]